GMD studio - výroba reklamy


Reklama na automobily – nákladní, osobní, užitkovéfotografie
Loading...
« » X

Pro výrobu reklamy na automobily používáme k tomu speciální autofólie. Námi používané fólie jsou atestovány pro reklamu na dopravních prostředcích a nehořlavé. V případě potřeby odstranění reklamního nápisu vyrobeného z těchto autofólií se minimalizuje riziko poškození autolaku. Toto snadné odstranění bez poškození garantujeme smluvně.

Vyvarujete se tak poškození laku při odstraňování samolepek, kde pro výrobu bylo použito nekvalitních levných fólií (fólie na výlohy). Tyto fólie mají obyčejné lepidlo, které narušuje barvu auta, a po odstranění jsou znatelné obrysy nápisů. Navíc nesnesou teplotní rozdíly kapoty, praskají a olupují se.

Námi použité autofólie jsou vhodné pro mytí v mycích linkách a je u nich garantována UV stálost. Jejich životnost je od 7 let.

Digitální tisk fotografií provádíme na různé druhy materiálů dle specifikace jejich použití a následně jsou výtisky laminovány transparentní fólií, případně tekutou laminací.

Takto natištěné fotografie jsou též vhodné pro mytí automobilů v mycích linkách.

Aby byla minimalizována odstávka automobilů, tak polepy provádíme i o víkendech. Tuto službu naši zákazníci v hojné míře využívají.

  • používáme speciální autofólie
  • fólie jsou atestovány
  • vysoká UV odolnost fólií
  • rozměrová stálost fólií
  • minimální životnost 7 let
  • fólie jsou nehořlavé